יום שלישי, 13 בפברואר 2018

הנקודה שירותים משפטיים - הריסה ופינוי של מבנים 6

הנקודה שירותים משפטיים - הריסה ופינוי של מבנים 5

הנקודה שירותים משפטיים - הריסה ופינוי של מבנים 4

הנקודה שירותים משפטיים - הריסה ופינוי של מבנים 3

הנקודה שירותים משפטיים - הריסה ופינוי של מבנים 2

תפיסת כלי צמ"ה עבור הוצאה לפועל 1 - הנקודה שירותים משפטיים בע"מ

תפיסת כלי צמ"ה עבור הוצאה לפועל 2 - הנקודה שירותים משפטיים בע"מ