יום ראשון, 29 במאי 2011

סיגל הלאלי - הנהלת חשבונות: שירותי הנהלת תשבונות - סיגל הלאלי

הנהלת חשבונות, שירותי הנהלת תשבונות - WWW.TRAVELINEUROPE.BIZ

סיגל הלאלי - הנהלת חשבונות: שירותי הנהלת תשבונות - סיגל הלאלי

מאלף כלבים, אילוף כלבים - www.mealef.biz

שירותי הנהלת תשבונות - סיגל הלאלי

שרותי הנה"ח
הנהלת חשבונות לעצמאים ולחברות
אנו מתמחים בשירותי הנהלת חשבונות לעצמאים ולחברות קטנות ובינוניות.
אנו מתמחים בהדרכה ולווי למנהלי חשבונות בחברות גדולות.

יש לכם עסק עצמאי או חברה ואתם רוצים ראש שקט?
אנחנו כאן כדי לתת לכם שירותי הנהלת חשבונות ויעוץ מס מקצועיים ואחראים.
השאירו לנו את כל ניהול ענייניכם עם רשויות המס.
אתם תדאגו שהעסק יעבוד – אנחנו נדאג לניהול הנהלת החשבונות שלכם ולטיפול בענייניכם השוטפים עם רשויות המס.

יחס אישי
אצלנו תקבלו טיפול צמוד ויחס אישי ממנהלת המשרד עצמה שחשוב לה להכיר אישית כל בעיה וכל פעולה שצריך לבצע אצלכם בעסק.

גמישות
יותר נוח לכם שנגיע אליכם לפעם – פעמיים בשבוע וניתן לכם את השירות אצלכם במשרד?
רוצים שנאסוף מכם את החומר?
רוצים שננהל את ענייניכם ממשרדנו?
אתם הלקוחות ואנו קשובים לצרכים ולדרישות שלכם.
אנו מחוייבים לעשות הכל כדי לתת לכם שירות מקצועי ואישי במתכונת שמתאימה בדיוק לכם
  

יום שני, 7 במרץ 2011

החזרי מס לשכירים

במדינת ישראל לא קיימת חובת הגשת דו"חות שנתיים למס הכנסה. עם זאת, קיימים רבים אשר היו מקבלים החזרי מס לשכירים וחלקם אף החזרים ניכרים ממס הכנסה, אם היו מגישים דו"חות שנתיים. אותם שכירים מגישים  דו"ח הנקרא "בקשה להחזר מס לשכירים".
"בקשה להחזר מס לשכירים" מוגשת ע"י העובד השכיר שמס ההכנסה נוכה ממשכורתו ולא הוכרו לו כל הניכויים והזיכויים.
מדוע כדאי להיעזר בבעל מקצוע להגשת דוחות להחזרי מס?
בקשות להחזרי מס המוגשות על ידי בעל מקצוע, למשל, משרד יועץ מס, מוגשות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, לאחר בדיקה שאין במקרה חובות למס הכנסה .איסוף החומר נעשה בעיקרו על ידי המשרד תוך בדיקת הנתונים מול מחשבי המוסד לביטוח לאומי ומס הכנסה.נוסף לכך הדוחות משודרים ישירות למחשב מס הכנסה כך שהליך קבלת ההחזר ממס הכנסה מבוצע במהירות לעומת הגשה עצמאית.משרדנו, "א.י.ה חשבונאות", הינו בעל ניסיון רב בביצוע החזרי מס לשכירים. בדיקת הזכאות להחזר נעשית על ידי רואה חשבון, לאחר איסוף כל החומר הרלוונטי והצלבת הנתונים מול מחשב המוסד לביטוח לאומי, וזאת כדי למנוע מצב שבו עקב הגשת דוחות להחזרי מס נוצר חוב למס הכנסה ולא החזר
הבדיקה נערכת בחינם והתשלום למשרד נעשה רק לאחר הבדיקה ובהתאם לתוצאות .כל אדם שכיר שמשלם מס הכנסה, כדאי שיבדוק את זכאותו לקבלת החזרי מס.
הנכם מוזמנים לפנות אלינו על מנת לערוך בדיקה לזכאותכם .
להזכירכם – הבדיקה חינם.

סיגל הלאלי          הנהלת חשבונות

יום רביעי, 19 בינואר 2011

דו"ח שנתי - סיגל הלאלי

 דו"ח שנתי  
חייבים בהגשת דו"ח שנתי
חייב בהגשת דוח שנתי כל אדם שפקיד שומה דרש זאת ממנו. בנוסף חייבים בהגשת דוח שנתי:
-          -  אשה נשואה שהצהירה כי תדווח על הכנסותיה בדוח שנתי נפרד מבעלה ובעלה לא כלל בשל כך את הכנסותיה בדוח השנתי שלו. דוח נפרד 
          אין משמעותו עריכת שומה נפרדת לאשה הנשואה.
-          -    יחיד תושב חוץ שהיתה לו הכנסה חייבת בשנת המס.
-          -    חבר בני-אדם שהיתה לו הכנסה (מחזור) בשנת המס.
-          -  תושב חוץ שהיתה לו הכנסה חייבת בישראל.
-          -  מי שהיה חייב להגיש דוח שנתי בשנת המס הקודמת.
-          -   מוסד ציבורי (כהגדרתו בפקודת המס).
-          -   ארגון מקצועי (כהגדרתו בפקודת המס).
 
פטורים מהגשת דו"ח שנתי
-          יחיד תושב ישראל יהיה פטור מחובת הגשת הדוח על ההכנסה אם נתקיימו לגביו כל אלה:
-          כל הכנסותיו היו מ"משכורת", "דמי שכירות" ו"הכנסה נוספת" (או מצירוף של אלה).
לעניין זה: משכורת – הכנסת עבודה, קיצבה, וכן מענק פרישה או מוות וסכום המתקבל עקב היוון קצבה החייבים במס.
דמי שכירות – הכנסה מדמי שכירות ששולם עליה מס בשיעור של 10% מההכנסה ברוטו בהתאם לסעיף 122 לפקודה.
הכנסה נוספת –
     1.    הכנסה שממנה נוכה מס במקור (כגון – ריבית, דיבידנד, שכר סופרים, בוחנים, מרצים, שירותי משרד, עמלות ביטוח וכדומה).
     2.    הכנסה שחל לגביה שיעור מס מוגבל, ונוכה ממנה במקור מלוא המס, או שחל לגביה פטור ממס. ובלבד שאינה הכנסה מעסק או 
            ממשלח- יד או מעבודה.
     3.    הכנסה ממכירת נייר ערך זר, שנוכה ממנה מס בשיעור שאינו נמוך מ-5% מהתמורה. ובלבד שסכום הכנסת היחיד ממכירת נייר ערך זר
            אינו עולה על הסכום שנקבע בפקודה (55,000 ש"ח בשנת 2002).
-          -  סך הכנסותיו לא עלו על הסכום הקבוע בחוק
- משכורת ודמי שכירות – בשנת המס 2002 530,000 ש"ח הכנסה נוספת – בשנת המס 2002 270,000 ש"ח
 
מועד הדיווח
-          - המנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה ומצרף מאזן ודוח רווח והפסד – יגיש את הדוח השנתי עד ליום 31 במאי בשנה עבור  
        שנת המס שנסתיימה ביום 31 בדצמבר.
-          - עובד שכיר ואדם המנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות של בסיס מזומן – יגיש דוח שנתי עד ליום 30 באפריל עבור שנת המס
        שנסתיימה ביום 31 בדצמבר. לרוב, מס הכנסה נותנים דחייה אוטומטית להגשה. המועד האחרון להגשת הדוח לשנת 2007 הוא ה-29 במאי 
        2008. מייצגים (רואי חשבון ויועצי מס) מקבלים ארכה נוספת עבור לקוחותיהם.
-          - מי שנקבע לו תקופת שומה מיוחדת – יגיש את הדוח השנתי תוך 4 חודשים או תוך 5 חודשים, לפי העניין, מתום התקופה המיוחדת.
 
  סיגל הלאלי בעזרת צוות מקצועי ומיומן יגישו את דוחותיך בהתאם לנהלים והתקנות הקבועים בחוק ותעמוד איתך מול המוסדות.

הנהלת חשבונות -עסק חדש עם סיגל הלאלי

מקימים עסק חדש ?חשוב שתתחילו אותו ברגל ימין. פנו אלינו ונסייע לכם בהקמת העסק ובניהולו השוטף על ידי:

- פתיחת תיקים בכל מוסדות המס  
- תמיכה והדרכה טלפונית  
- דיווחים שוטפים לביטוח לאומי, מע"מ ומס הכנסה  
- ניהול תיקי ניכויים והפקת תלושי שכר לעובדים  
- סיוע מקצועי בנושא חשבות שכר     

ליווי צמוד, כולל בדיקת ריווחיות תכנוני מס בהתאם לצורך התאמת מערכת הנהלת החשבונות עפ"י צרכי העסק משלביו הראשונים כדי שתתחילו ברגל ימין
הכנסו ללא התחייבות מצדכם לייעוץ, הדרכה ותכנון מס. תוכלו לשאול כל שאלה שתרצו ותקבלו טיפים חשובים ומועילים.